SERVISNE INFORMACIJE

UDRUGE

 

Naziv udruge

Adresa

Osoba za zastupanje

e-mail

AEROKLUB ''IVANIĆ – GRAD''

Kundekova 2, Ivanić-Grad

Dražen Čvorišćec

info@aeroklub-ivanic.hr

AIKIDO KLUB IVANIĆ - GRAD

Predavčeva 19, Ivanić-Grad

Drago Tole

dragotole@yahoo.com

BICIKLISTIČKI KLUB ''IVANIĆ''

Kundekova 2, Ivanić-Grad

Mario Biršić

info@bk-ivanic.hr

DRUŠTVO LJUBITELJA VRTOVA "PERUNIKA"

Majdekova 5, Ivanić-Grad

Zlatko Bublić

zbublic@net.hr

Planinarsko društvo - DRUŠTVO PRIJATELJA PRIRODE

Ljudevita Gaja 5, Ivanić-Grad

Sanjica Laušin

depepe2009@gmail.com

DVD  ŠARAMPOV DONJI

Majdekova 61, Ivanić-Grad

Kunek Siniša

igor.cepetic@zg.t-com.hr

DVD DUBROVČAK LIJEVI

Savska 11, Ivanić-Grad,  Dubrovčak Lijevi

Šenica Daniel

dvd.dubrovcaklijevi27@gmail.com

DVD POSAVSKI BREGI

Savska 55, Posavski Bregi

Krešimir Ceranić

kresimir.ceranic@gmail.com

DVD IVANIĆ-GRAD

Ivanićgradska 39, Opatinec, Ivanić-Grad

Mario Jušić

-

DVD BREŠKA GREDA

Gredska 2, Breška Greda

Miroslav Rošin

-

DVD TREBOVEC

Dugoselska 52, Trebovec, Ivanić-Grad

Čvorišćec Dražen

dvdtrebovec1921@gmail.com

DVD ŠUMEĆANI

Ivanićgradska 117, Šumećani

Zvonimir Vagner

dvdsumecani@gmail.com

DVD JALŠEVAC BREŠKI

Zajčićeva 4, Ivanić-Grad

Tomislav Šemper

tomislavsemper@gmail.com

DVD DEANOVEC

Josipa Badalića, Deanovec

Siniša Halar

vatrogasci.dvddeanovec@gmail.com

DVD POLJANA

Savska 67, Ivanić-Grad

Ivica Kozjak

-

DVD OPATINEC TARNO

Tarno 15, Tarno, Ivanić-Grad

Dragan Rajić

-

ELEKTRONIČKI I RAČUNALNI KLUB

Kloštranska 4, Ivanić-Grad

Ivan Sović

erklub@gmail.com

FAŠNIČKA UDRUGA ŽABA

Predavceva ulica, Ivanić-Grad

Suzana Lovrenščak

zaba-ivanic@net.hr

FOLKLORNI ANSAMBL "INSULA IVANICH"

S. Gregorka 55, Ivanić-Grad

Željka Vučinić- Jambrešić

zeljka@ivaplin.hr

GRADSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA IVANIĆ-GRAD

Kralja Tomislava 37, Ivanić-Grad

Željko Brezovečki

penzici.ivanic@gmail.com

GRADSKA ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA IVANIĆ-GRADA

Milke Trnine 14, Ivanić-Grad

Darko Kljak

gzsuivg@net.hr

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD

 

Matija Grdan

gradsko.drustvo.crvenog.kriza@zg.t-com.hr

HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR IVANIĆ-GRAD

Omladinska 30/ Belićeva 1, Ivanić-Grad

Ivan Janković

-

INFORMATIČKI KLUB NET IVANIĆ-GRAD

Omladinska 30, Ivanić-Grad

Hrvoje Tišljar

hach251@gmail.com

KARATE KLUB MLADOST

Barišćeva 9, Ivanić-Grad

Krešimir Golubić

ana.barisec@zg.t-com.hr

KICK-BOXING KLUB IVANIĆ

Milke Trnine 14, Ivanić-Grad

Ivica Spevec

ivica.spevec@gmail.com

KINOLOŠKA UDRUGA IVANIĆ-GRAD

Eduarda Babića 4, Ivanić-Grad

Žaklin Acinger –Rogić

zaklin.acinger@mps.hr

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA IVANIĆ-GRAD

Kundekova 4, Ivanić-Grad

Dubravko Halar

-

KOŠARKAŠKI KLUB IVANIĆ

Omladinska 19, Ivanić-Grad

Igor Mužina

imuzina@inet.hr

KUD ĐURO KUNDEK CAGINEC

D.Flajpana bb, Ivaničko Graberje

Matija Nevenka

nevenka.matijav@gmail.com

KUD IVANIĆ

Moslavačka 11, Ivanić-Grad

Sanja Emm

kud.ivanic@gmail.com

KUD OGRANAK SELJAČKE SLOGE POSAVSKI BREGI

Savska 72, Posavski Bregi

Ivan Barilić

josip.sraka77@gmail.com

KUD POSAVEC DUBROVČAK LIJEVI I TOPOLJE

Braće Radić bb, Dubrovčak Lijevi

Dejan Herceg

marko.klak55@gmail.com

KUGLAČKI KLUB ZANATLIJA

Omladinska 21, Ivanić-Grad

Zdravko Serdar

 igor.cepetic@zg.t-com.hr

LOVAČKA DRUŠTVO "ŠLJUKA" OPATINEC

Tarno 3, Ivanić Grad

Rašić Ivica

-

LOVAČKA UDRUGA POSAVINA

Braće Radića 24, Dubrovčak Lijevi

Ivica Martinek

-

LOVAČKO DRUŠTVO „FAZAN“ TOPOLJE

Vulinčeva 113, Ivanić Grad

Rom Rudolf

-

LOVAČKO DRUŠTVO „PREPELICA“ IVANIĆ-GRAD

Vulinčeva 29, Ivanić-Grad

Damir Binički

-

MUŠKI KOMORNI ZBOR POSAVAC

Moslavačka 11, Ivanić-Grad

Silvestar Celenić

celenic@gmail.com

MUŠKI RUKOMETNI KLUB IVANIĆ

Dolanec bb/ Kundekova 2, Ivanić-Grad

Josip Majdek

 info@mrk-ivanic.hr

ODBOJKAŠKI KLUB IVANIĆ

Milke Trnine 14, Ivanić-Grad

Ana Liška

 okivanic@net.hr

ODRED IZVIĐAČA DABAR

Rudarska 1, Ivanić-Grad

Sebastijan Čopković

oidabar@gmail.com

OLDTIMER KLUB IVANIĆ-GRAD

Stjepana Gregorka bb, Ivanić-Grad

 

info@otk.ivanic-grad.hr

PLESNI CENTAR „KARIZMA“ IVANIĆ-GRAD

Savska ulica 100/1, Ivanić-Grad

Lejla Bjedov

info@karizma-dance.com

PRIJATELJI BAŠTINE-AMICI HEREDITATIS

Školska 12, Ivanić-Grad

Katarina Magić Koščević

prijatelji.bastine@gmail.com

PUHAČKI ORKESTAR POSAVAC IVANIĆ-GRAD

Eduarda Babića 4, Ivanić-Grad

Božidar Mužina

orkestar.ivanic@gmail.com

PUSTOLOVNO EKSPEDICIJSKI KLUB „U DIVLJINI“

Vulinćeva 52, Ivanić-Grad

Inga Preskar

aec.intothewild@gmail.com

RADIO KLUB IVANIĆ

Omladinska 30, Ivanić-Grad

 Dražen Baotić

9a1ceq@hamradio.hr

STRELJAČKI KLUB IVANIĆ

Kolodvorska bb, Ivanić-Grad

Željko Duh

berislav.rajkovic@zg.htnet.hr

STRELJAČKO DRUŠTVO FAZAN – TOPOLJE

Milke Trnine 14, Ivanić-Grad

Neven Kurešić

fazan.topolje@gmail.com

ŠAHOVSKI KLUB IVANIĆ

Savska 33, Ivanić-Grad

Mladen Trempetić

-

ŠKOLA NOGOMETA MLADEŽI NOGOMETNOG KLUBA NAFTAŠ IVANIĆ

Vulinčeva 19A, Ivanić-Grad

Tomislav Abramović

snm.naftas@gmail.com

ŠPORTSKI KLUB “OTOK”

Etanska cesta 4, Ivanić-Grad

Goran Jozić

goran.jozic@hotel.sport.hr

TENISKI KLUB IVANIĆ 92

Jalševečka 4, Ivanić-Grad

Saša Turkalj

boris.dasovic@gmail.com

UDRUGA "MAGARE"

Stjepana Gregorka 56, Ivanić-Grad

Neven Ciganović

info@magare.org

UDRUGA "TRI RIJEKE" HPOI IVANIĆ-GRAD

Kolodvorska 44, Ivanić-Grad

Stjepan Rožić

stef.rozic@gmail.com

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA IVANIĆ-GRADA

Kralja Tomislava 37, Ivanić-Grad

Boris Kovačić

-

UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA "POSAVINA"

Savska 70, Posavski Bregi

Tomica Antolić

tomica.antolic@hep.hr

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA IVANIĆ-GRAD - UHVIDRA

Omladinska 30, Ivanić-Grad

Ivica Kozjak

ivicakozjak1@gmail.com

UDRUGA MLADIH BREŠKA GREDA

Gredska 2, Breška Greda, Ivanić-Grad

Bojan Kelšin

bojan.kelsin.89@gmail.com

UDRUGA MLADIH JOSIP LANG OPATINEC

Ivanićgradska 48, Ivanić-Grad

Daniel Lukar

davor.vandek@gmail.com

UDRUGA MODA MLADIH

Omladinska 11, Ivanić-Grad

Iva Šimunović

moda.mladih@gmail.com

UDRUGA OBITELJI HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA IVANIĆ-GRAD

Omladinska 3, Ivanić-Grad

Mladen Vidmar

-

UDRUGA PROIZVOĐAČA BUČINOG ULJA HRVATSKE

Park hrvatskih branitelja1, Ivanić-Grad

Ivan Grbić

udrugabucinoulje@gmail.com

UDRUGA RODITELJA DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM MALI PRINC

Majdekova 93, Ivanić-Grad

Dubravko Pavković

info@mali-princ.hr

UDRUGA RURALNOG TURIZMA HRVATSKE

Omladinska 24, Ivanić-Grad

Aleksandra Kuratko Pani

udruga.rth@gmail.com

UDRUGA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA LONJA

Ribnjaci bb, Ivanić-Grad

Tomislav Presnec

-

UDRUGA TETRAGON

Beliceva 39, Ivanić-Grad

Jadranko Pongrac

udruga.tetragon@gmail.com

UDRUGA UMIROVLJENIKA I GRAĐANA ''TREĆA DOB'' IVANIĆ - GRAD

Vulinčeva 28, Ivanić-Grad

Zdravko Miksa

treca.dob.ivanic@gmail.com

UDRUGA VINOGRADARA I VINARA "BRENTA"

Dubrovačka 10, Ivanić-Grad

Tihomir Tkalčić

info@udruga-brenta.hr

UDRUGA VOĆARA, VINOGRADARA I VINARA ''ČIBOGAT''

Topolje, Republike 70, Ivanić-Grad

Matija Kešić

-

UDRUGA ZA DJECU, MLADE I OBITELJ "HOP-HRABROST,OSNAŽIVANJE, POTICAJ“

Krjesnice 6, Ivanić-Grad

Ana Barišec

udrugahop@gmail.com

UDRUGA ZA UNAPREĐENJE DRUŠTVENOG ŽIVOTA I ORGANIZACIJU SLOBODNOG VREMENA DJECE ''TVORNICA SMIJEHA''

Kralja Tomislava 25, Ivanić-Grad

 Ivana Vlahek

info@tvornica-smijeha.hr

UDRUGA ZA UZGOJ I ZAŠTITU MALIH ŽIVOTINJA "MALI UZGAJIVAČ

Ljudevita Gaja 9, Ivanić-Grad

Tomislav Kapitan

vbasnec@gmail.com

UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE IVANIĆ-GRAD

Dolanec 11a, Jalševec Breški

Valentin Gadža

vgadza@gmail.com

UDRUGA ZA ZBRINJAVANJE PASA MR. DOG

Braće Radića 35, Topolje, Ivanić-Grad

Juraj Piljek

jurajpiljek@gmail.com

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA IVANIĆ-GRADA

Omladinska 30, Ivanić-Grad

Tomislav Abramović

vzg.ivanic.grad@zg.t-com.hr

VOKALNI ANSAMBL "MILKA TRNINA"

Moslavačka 1, Ivanić-Grad

Tomislav Vasari

tomislav.vasari@gmail.com

VOKALNO INSTRUMENTALNI SASTAV  “PELISTER”

Put u raj 65a, Kloštar Ivanić

Jasmina Jelovčan

info@vis-pelister.hr

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE IVANIĆ-GRAD

Omladinska 30, Ivanić-Grad

Dražen Baotić

draz-el@net.hr

ZAJEDNICA UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA GRADA IVANIĆ-GRADA

Omladinska 30, Ivanić-Grad

Ivica Kozjak

zudr.ivg@zg.t-com.hr

ZLATNO DOBA - DRUŠTVO ZA PROMICANJE ZDRAVIJEG I HUMANIJEG ŽIVLJENJA

Prkos 15, Ivanić-Grad

Vitomir Ćanađija

vitomir_c@yahoo.com

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB IVANIĆ

Milke Trnine 14, Ivanić-Grad

Krešimir Krnjević

zrk-ivanic@zrk-ivanic.hr

ŽENSKI VOKALNI SASTAV "IVE"

Školska 10, Ivanić-Grad

Tajana Spielberger

ivezvs@gmail.com