SERVISNE INFORMACIJE

RADNO VRIJEME

RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE  
PONEDJELJKOM 07:30 - 15:30
UTORKOM 07:30 - 15:30
SRIJEDOM 07:30 - 16:00
ČETVRTKOM 07:30 - 15:30
PETKOM 07:30 - 15:00
RADNO VRIJEME SA STRANKAMA  
PONEDJELJKOM 08:00 - 10:00 / 11:00 - 13:00
UTORKOM 08:00 - 10:00 / 11:00 - 13:00
SRIJEDOM 08:00 - 10:00 / 11:00 - 13:00
ČETVRTKOM 08:00 - 10:00 / 11:00 - 13:00
PETKOM 08:00 - 10:00 / 11:00 - 13:00
KOMUNALNI REDAR RADI SA STRANKAMA  
PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK, PETAK 08:00 - 10:00 / 13:00 - 15:00
PAUZA 10:00 - 10:30