SERVISNE INFORMACIJE

GRADSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

IVAKOP d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Savska ulica 50, 10310 Ivanić-Grad
tel: 01/2888 938
info@ivakop.hr
www.ivakop.hr

 

IVAPLIN d.o.o.
za distribuciju i opskrbu plinom
Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad
tel: 01/ 2831 270
ivaplin@ivaplin.hr
www.ivaplin.hr

 

KOMUNALNI CENTAR d.o.o.
za obavljanje komunalnih i drugih usluga, trgovinu, graditeljstvo i upravljanje nekretninama
Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad
tel: 01/2831 050
info@kcig.hr
www.kcig.hr

 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
za vodne usluge
Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
tel:01/4095-130
www.voizz.hr

 

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ d.o.o.
Park hrvatskih branitelja 6, 10310 Ivanić-Grad
tel: 01/2881 656
oriivg@net.hr
www.ori.hr