Poštovani posjetioci, dragi prijatelji

dobrodošli na službene stranice Grada Ivanić-Grada koje vam pružaju informacije o gradu, njegovoj povijesti i baštini, prirodnim ljepotama, turističkim atrakcijama, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, kontaktima, važnim događanjima i novostima, kao i mogućnostima suradnje, od ulaganja u poduzetničku zonu do suradnje na razvojnim projektima. Pratite svakodnevna zbivanja u Gradu i aktivno komunicirajte s nama i putem naše Facebook stranice.

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš, dr.vet.med

 

NOVOSTI

14.04.2022.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-05/21-02/5
URBROJ: 238-10-01-03/2-22-12
Ivanić-Grad, 14. travnja 2022.
 
Na temelju članka 53. i članka 10. stavka 6. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21) i članka 17., 18. i 19.  Odluke o javnim priznanjima Grada Ivanić-Grada (S...

NASTAVI ČITATI
22.03.2022.

Poziv građanima za dostavu podataka o neuseljenim stambenim objektima na području Grada Ivanić-Grada u kojima bi se mogao osigurati smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine na duži period

U gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada 10.3.2022. godine održana je 22. sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada koja je u cijelosti bila posvećena izbjegličkoj krizi i velikom broju raseljenih osoba iz Ukrajine koje su pobjegle i bježe zbog rata koji od 24.2.2022. traje u toj zemlji. S obz...

NASTAVI ČITATI
23.06.2021.

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanja Liste reda prvenstva

Na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 04/21), i javnog poziva raspisanog dana 22. travnja 2021. godine, ...

NASTAVI ČITATI
23.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada - razno

KLASA: 940-01/22-01/9
URBROJ: 238-10-03-03/3-22-1
Ivanić-Grad, 11. svibnja 2022. 
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročiš...

NASTAVI ČITATI
20.05.2022.

Privremeni rezultati Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa udruga iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu

Temeljem članka 16. Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa, projekata, manifestacija udruga i organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022.godinu, nakon proved...

NASTAVI ČITATI
20.05.2022.

Održan sastanak s izvođačem radova izgradnje širokopojasne pristupne mreže slijedeće generacije na području Grada Ivanić-Grada

Projekt izgradnje širokopojasne pristupne mreže provodi A1 Hrvatska, dok je izvođač radova Elektro Imber d.o.o., a sami projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Svrha spomenutog projekata je doprinos povećanju nacionalne pokrivenosti pristupnih mreža sljedeće ...

NASTAVI ČITATI