Poštovani posjetioci, dragi prijatelji

dobrodošli na službene stranice Grada Ivanić-Grada koje vam pružaju informacije o gradu, njegovoj povijesti i baštini, prirodnim ljepotama, turističkim atrakcijama, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, kontaktima, važnim događanjima i novostima, kao i mogućnostima suradnje, od ulaganja u poduzetničku zonu do suradnje na razvojnim projektima. Pratite svakodnevna zbivanja u Gradu i aktivno komunicirajte s nama i putem naše Facebook stranice.

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš, dr.vet.med

 

NOVOSTI

03.03.2023.

Listu reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada

Dana 03. ožujka 2023. godine održana je 4. sjednica Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada.
Na sjednici je utvrđen prijedlog liste prvenstva u skladu s pristiglim zahtjevima.
Podnositelj zaht...

NASTAVI ČITATI
21.02.2023.

Izvješće o Javnoj raspravi Urbanistički plan uređenja UPU-9 za područje Graberje Ivanićko

...

NASTAVI ČITATI
24.03.2023.

SAZIV 18. sjednice gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-01/21-01/1
URBROJ: 238-10-03/1-23-18
Ivanić-Grad, 24. ožujka 2023.
Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021)
S A Z I V A M
18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA
Sjednica ć...

NASTAVI ČITATI
24.03.2023.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za pružatelje elektroničkih publikacija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21, 114/22) i članka 55. Statuta...

NASTAVI ČITATI
24.03.2023.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21, 114/22) i članka 55. Statuta...

NASTAVI ČITATI
22.03.2023.

Grad Ivanić-Grad dobio 32.760,44 € za refundaciju troškova financiranja službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenih potresom

Podsjetimo, razorni potres u Zagrebu, magnitude 5.5 prema Richteru, dogodio se 22. ožujka 2020., a epicentar je bio sedam kilometara sjeverno od središta Zagreba, u Markuševcu. Nakon glavnog potresa, kao posljedica na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine. uslijed...

NASTAVI ČITATI