U. O. ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Marina Šiprak

marina.siprak@ivanic-grad.hr

Soba 3