GRADONAČELNIK

GRADONAČELNIK G. JAVOR BOJAN LEŠ

Gradonacelnik2

OPĆI PODACI

Rođen je u Ivanić-Gradu 14. srpnja 1969. godine gdje živi i danas. Otac Antun bio je profesor hrvatskog jezika, a majka Đurđica likovnog odgoja. Oženjen je i otac dvoje djece. Supruga Gordana radi kao sudac ,a djeca Ema i Filip pohađaju srednju školu.

OBRAZOVANJE

Osnovnu školu završio je u Ivanić- Gradu nakon čega srednju medicinsku školu upisuje u Zagrebu i po završetku školovanja stječe zvanje medicinskog tehničara. Polaže prijemni ispit za nastavak školovanja na Agronomskom i Veterinarskom fakultetu u Zagrebu te se odlučuje za Veterinarski fakultet.

Diplomira na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu te stječe zvanje doktora veterinarske medicine. Nakon završetka školovanja i stjecanja uvjeta pristupa, polaže stručni ispit za obavljanje poslova samostalnog veterinara na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatno pohađa školu stranih jezika u Vodnikovoj u Zagrebu iako je tijekom cijelog školovanja učio engleski jezik, te završava četvrti stupanj engleskog jezika u školi stranih jezika Vodnikova u Zagrebu.

Pohađa i završava sva tri modula za korištenje GIS sustava u GIS DATI u Zagrebu. Polaže državno stručni ispit za obavljanje poslova u odjelu poljoprivrede u Državnom zavodu za statistiku.

Upisuje višu trenersku školu na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu koju još uvijek pohađa kako bi stekao zvanje višeg rukometnog trenera. Polaže sve ispite na poslijediplomskom Specijalističkom studiju zaštite prirode i okoliša, prijavio i predao završni rad te čeka termin njegove obrane.

RADNO ISKUSTVO

Nakon završenog školovanja zapošljava se u veterinarskoj ambulanti "NOVA" u Križu gdje radi kao veterinar na terenu. Odrađuje pripravnički staž te polaže stručni ispit za samostalni rad.

Nakon toga zapošljava se u poduzeću SALVUS d.o.o. u Ivanić- Gradu na poslovima voditelja poslovnice i stječe iskustvo u poslovima trgovine lijekovima i medicinskom opremom, te obavlja poslove iz domene menadžerskog rada.

Nakon toga zapošljava se u Državnom zavodu za statistiku u  odjelu statistike poljoprivrede i radi kao stručni suradnik na projektima MB PHARE 2005 orhards and winyards (projekt za voćnjake i vinograde) u okviru kojega surađuje s Ministarstvom poljoprivrede i Zavodom za voćarstvo. U okviru posla polazi seminare vezane za ustrojstvo EU, te ustrojstvo državne uprave.

Nakon toga zapošljava se u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima Zagrebačke županije na mjestu stručnog savjetnika. Radi na projektima očuvanja zaštićenih područja u  Zagrebačkoj županiji te se obrazuje za provođenje i financiranje projekata zaštite prirode iz fondova EU.

Radio je na mjestu direktora poduzeća Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o. s osnovnom svrhom uspostave jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom za Zagrebačku županiju te uspostavu Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

 OSTALO

Sudjelovao je u Domovinskom ratu. Godine 1991. stupio je kao Hrvatski dragovoljac u obranu naše države na bojištu zapadne Slavonije i stekao status Dragovoljca domovinskog rata. Aktivan je u lokalnoj zajednici.