PROJEKTI

PROJEKT „ZAŽELI, RADI, POMAŽI!“

Naziv projekta:

„Zaželi, radi, pomaži!“

 

Osnovne informacije:

19. 2. 2020. sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.; kodni broj: UP.02.1.1.05.0327, koji je sklopljen između Grada Ivanić-Grada s jedne strane (korisnik) i Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, s druge strane, kojim je odobrena dodjela sredstava za provedbu projekta „Zaželi, radi, pomaži!“. Projekt Grad Ivanić-Grad provodi u partnerstvu s Općinom Kloštar Ivanić, Općinom Križ, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb i Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

 

Kratki opis projekta:

Projekt „Zaželi, radi, pomaži!“ ostvaruje osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a to je doprinos rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj, u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Zato će se projektom zaposliti 16 žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada (ciljana skupina su žene s najviše završenom srednjom školom, starije od 50 godina, pripadnice ranjivih skupina; evidentirane kao nezaposlene osobe na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje) na rok od najviše 24 mjeseca. Tokom tog razdoblja pružat će pomoć i potporu starijim osobama i osobama u nepovoljnijem položaju (pomoć oko održavanja kućanstva, pripreme toplih obroka, nabave namirnica, lijekova, druženje i sl.). Predviđeni broj korisnika pomoći i podrške je 64, s područja Grada Ivanić-Grad, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ. Žene koje će se zaposliti dobit će bicikle kako bi lakše, ekonomičnije i ekološki prihvatljivije obišle korisnike, a također i tablet računala putem kojih će planirati svoje radne aktivnosti i voditi evidenciju rada. U zadnjoj godini rada pristupit će programu obrazovanja za njegovateljicu, po čijem će završetku steći uvjerenje za osposobljavanje za njegovateljicu, čime se želi unaprijediti njihov položaj na tržištu rada.  

 

Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj je zapošljavanje 16 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada (9 žena u Gradu Ivanić-Gradu, 4 žene u Općini Križ i 3 žene u Općini Kloštar Ivanić) tijekom 24 mjeseca; pružanje potpore i pomoći za 64 krajnja korisnika (starije i potrebite osobe) s područja lokalnih zajednica koje sudjeluju u projektu kroz 24 mjeseca. Svaki će krajnji korisnik tijekom razdoblja provedbe projekta primati mjesečno paket s higijenskim potrepštinama za održavanje kućanstva i osobne higijene. 16 žena će imati uvjerenje o osposobljavanju za njegovateljicu kako bi poboljšale svoj položaj na tržištu rada. Svakoj će ženi biti dodijeljen bicikl i lokot za obilazak krajnjih korisnika, naprtnjača za lakši prijenos osobnih stvari i tablet za planiranje aktivnosti i vođenje evidencije rada. Žene će unaprijediti svoj položaj na tržištu rada stečenim znanjem i vještinama.

Ukupna vrijednost projekta:

3.110.593,20 kn

Iznos koji sufinancira EU:

100% sufinaciran iznos

 3.110.593,20 kn

Razdoblje provedbe projekta:

19.2.2020.-18.8.2022.

Kontakt osoba:

Valentina Šipuš, voditeljica projekta

Valentina.sipus@ivanic-grad.hr

 

Više o fondovima EU: https://strukturnifondovi.hr/

 

Sa (3)