PROJEKTI

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASNE POSTROJBE GRADA IVANIĆ-GRADA

Sufinancirani Projekti

Naziv projekta:     

Energetska obnova zgrade Civilne zaštite i Vatrogasne postrojbe grada Ivanić-Grada na adresi Omladinska 30, Ivanić-Grad

(Ref. broj: KK.04.2.1.04.0645)

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkuretnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Projektom energetske obnove zgrade Civilne zaštite I Vatrogasne postrojba Ivanić-Grad ostvarit će se ušteda potrebne toplinske energije za grijanje od 56,23%. Projekt energetske obnove zgrade Civilne zaštite i Vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad predviđa toplinsku izolaciju zgrade, ugradnju PVC stolarije i poboljšanje sustava grijanja.

Kratki opis projekta: 

Projektom energetske obnove zgrade predviđa se izvedba toplinske izolacije zidova pročelja kamenom vunom, toplinske izolacije pokrova krovnih ploha kompozitnim termoizolacijskim panelima, te ugradnju vanjske PVC stolarije. Projektom se također planira zamjena postojećeg neučinkovitog plinskog grijanja novim učinkovitijim radijatorskim sustavom uz izmjenu plinskih instalacija. Navedenim radovima poboljšavaju se svojstva zgrade u pogledu temeljnih zahtjeva racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Provedbom projekta energetske obnove na godišnjoj će se razini ostvariti ušteda potrebne toplinske energije za grijanje zgrade od 56,23%.

Ukupna vrijednost projekta:

  • 1.443.081,07 kuna

Iznos koji sufinancira EU (50%):

  • 715.228,46 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

  • 12.02.2019. – 12.02.2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Tamara Mandić

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

 

ESIF

 

ESIF Krediti za rast i razvoj | HBOR