PROJEKTI

CROATIAN MAKERS PLUS - ZA DAROVITU DJECU

 Untitled -1 (2)

Naziv projekta:

Croatian Makers Plus – za darovitu djecu

Grad Ivanić-Grad je dana 28.06.2017. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji je  sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Kratki opis projekta:

Ovaj projekt će na sustavan i održiv način razviti kapacitete na razini škola za rad s darovitom djecom kako bi se razvili njihovi potencijali u STEM (science, technology, engineering i mathematics) područjima, primjenom robotike i automatike. Pri tome će se kao osnovna platforma rada koristiti uspješni model Croatian Makers lige (www.croatianmakers.hr) koju je na nacionalnoj razini uspostavio IRIM (Institut za razvoj i inovativnost mladih).

Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj projekta je razviti i provesti program individualiziranog rada za odgoj i obrazovanje te sustavno poticanje za razvoj i napredak darovitih učenika osnovnih škola primjenom inženjerstva, robotike i automatike u STEM područjima – Croatian Makers Plus te razviti kapaciteti za provedbu u 3 partnerske škole (OŠ Stjepana Basaričeka, OŠ Đure Deželića, OŠ Josipa Badalića). Projekt se temelji na partnerstvu lokalnih dionika s područja Grada Ivanić-Grada, Instituta za razvoj i inovativnost mladih, Instituta za razvoj tržišta rada u suradnji s tvrtkom Oracle.

Ukupna vrijednost projekta:

  • 885.590,62 kuna

Iznos koji sufinancira EU (99,32%):

  • 879.603,28 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

  • 30.06.2017. – 27.12.2018.

Kontakt osoba za više informacija:

Tamara Mandić

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/