GRAD

IVANIĆ-GRAD

Zemljopisni podaci

Područje Grada Ivanić Grada kao prostora lokalne samouprave sastoji se od 22 naselja i to: Caginec, Deanovec, Derežani, Donji Šarampov, Graberje Ivanićko, Greda Breška, Ivanić Grad, Jalševec Breški, Lepšić, Lijevi Dubrovčak, Opatinec, Posavski Bregi, Prečno, Prerovec, Prkos Ivanićki, Tarno, Topolje, Trebovec, Šemovec Breški, Šumečani, Zaklepica i Zelina Breška.

Grad Ivanić Grad obuhvaća orijentaciono područje dimenzija prosječne dužine u smjeru sjever-jug od oko 25,5 km, te prosječne širine u smjeru istok-zapad od 12,0 km (srednji dio), do max. 21,0 km (sjeverni dio). Ukupna površina iznosi 173,57 km2 (17.357 ha).

Prema svom prostornom položaju u granicama Zagrebačke županije Grad Ivanić Grad zauzima područje njezinog jugoistočnog dijela, pri čemu svojim južnim rubom graniči sa Sisačko-moslavačkom županijom, a manjim dijelom sjeveroistočne granice prislanja se uz Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Grad Ivanić Grad se smjestio uz rijeku Lonju, u Moslavini, na 103 metara nadmorske visine, uz magistralnu prometnicu (autocestu D-4) Zagreb - Lipovovac, državnu cestu (D-43) Bjelovar - Ivanić Grad, te regionalnu prometnicu i željezničku prometnicu Zagreb - Vinkovci.

Grb i zastava

Zastava Grb

Prvo pravo povijesno svjedočanstvo o upotrebi pečata slobodnog trgovišta Ivanić Grada nalazimo u XVII stoljeću. Simbolika i sadržaj pečata sačuvali su se na jednoj ispravi iz 1664. godine. Pečat je okrugao, a u sredini se nalazi kula od tesana kamena na proširenom temelju. Kula završava kruništem, a vrata su na njoj otvorena. S jedne i druge strane nalaze se po tri stabljike rascvjetalog ljiljana. Uz vanjski rub pečata tekao je natpis “S COMMUNIT TATIS DE IVANICH” (pečat općine Ivanić).

Sadržaj pečata mogao bi se dovesti u usku vezu s položajem Ivanić Grada na lonjskom otoku gdje je ovo staro naselje na tom močvarnom terenu moglo biti okruženo takvim biljkama. Kula je sasvim sigurno simbol obrambenog značenja Ivanić-Grada, koji je potvrđen već gradnjom najstarijih utvrda zagrebačkih biskupa, pa do renesansne tvrđave koja je zaista bila neosvojena kula obrane u najkritičnijim godinama turskih provala i osvajanja.

Novi gradski grb i pečat u upotrebi su od 1792. godine kada se uredila nova gradska uprava, te su isti prvo bili u upotrebi sa njemačkim natpisom “MILITAR-COMMUNITAT FESTUNG IVANIC” ( Carsko-kraljevska vojna općina Ivanić ). Taj grb i pečat koristili su se do 1872. godine kada je natpis na istima promijenjen na hrvatski jezik.

Grb PoglavarstvoU tom novom grbu nema stare povijesne simbolike Ivanić-Grada. Novi grb koji se sačuvao u pečatu mnogih dokumenata gradske uprave i u kamenu na još postojećoj zgradi gradskog magistrata u Ivaniću, zadržao je ovalni oblik , u sredini simboliku stare kule otvorenih vratiju, na koju je stavljen hrvatski grb, a nad njim kraljevska kruna nad kojom je bio zasađen križ. S jedne strane simboliku grba čuvaju u heraldičkom stavu dva carska grifona. Rub grba s vanjske strane okružuje legenda: ” POGLAVARSTVO GRADA IVANIĆ TVRĐE ” . Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini.