JAVNA NABAVA

PLANOVI JAVNE NABAVE

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016), Grad Ivanić-Grad kao javni naručitelj obvezan je donijeti plan nabave za proračunsku godinu te ga ažurirati prema potrebi. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) propisuje sadržaj, donošenje i objavu plana nabave. U planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Poveznica za EOJN RH je https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, gdje svaki građanin, bez prethodne registracije, može pregledavati Planove nabave svih javnih naručitelja.

 

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022)  ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) u sukobu interesa.