22.05.2024.

UDRUGE - Privremeni rezultati Javnog poziva za financiranje programa udruga u području teh. kulture, sporta, civ. društva, zdrav. i soc. zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024.g.

U skladu s člankom 16. Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu, nakon provedenog postupka, 20.05.2024.godine donesena je Odluka o prijedlogu dodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa / projekata / manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Ivanić-Grada u 2024. godini.

PREUZMITE DOKUMENTE: