03.05.2024.

SAZIV 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-01/21-01/1

URBROJ: 238-10-03/1-24-29

Ivanić-Grad, 3. svibnja 2024.

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21 i 10/23)

 

S A Z I V A M

29. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA 

Sjednica će se održati dana 9. svibnja 2024. godine s početkom u 16,30 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 27. ožujka 2024. godine.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0. Aktualni sat

-       Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u prethodnom periodu

1. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana razvoja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine za 2023. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

3. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

b) Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

c) I. izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

d) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

e) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2024. godini

f) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

g) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

h) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2024. godini

i) I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

j) I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: Dražen Hlad, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na darovanje nekretnine Gradu Ivanić-Gradu

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Šiprak, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ivanić-Grada u 2024. godini

predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada Grada

izvjestitelj: Željko Pongrac, predsjednik Odbora za dodjelu nagrada Grada

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju počasnim građaninom Grada Ivanić-Grada u 2024. godini

predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada Grada

izvjestitelj: Željko Pongrac, predsjednik Odbora za dodjelu nagrada Grada

8. Razno

 

Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na broj telefona +385 (0)1 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21 i 10/23) rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                  Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: