06.05.2024.

SAZIV 27. sjednice Odbora za statut i poslovnik

KLASA: 021-05/21-02/2

URBROJ: 238-10-03-01/2-24-137

Ivanić-Grad, 6. svibnja 2024.

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/2021 i 04/2022) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021 i 10/2023), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

27. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

koja će se održati dana 8. svibnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

                             

D  N  E  V  N  I    R  E  D

1. Razmatranje Izvješćao provedbi Plana razvoja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine za 2023. godinu i očitovanje o istom,

2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom,

3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na darovanje nekretnine Gradu Ivanić-Gradu i očitovanje o istom,

4. Razno.

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 2831-360.

                                                                           

         Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: