06.05.2024.

SAZIV 26. sjednice Odbora za financije i proračun

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 238-10-03/1-24-201

Ivanić-Grad 6. svibnja 2024.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21 i 10/23), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

26. sjednicu Odbora za financije i proračun 

koja će se održati dana 8. svibnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                                   D  N  E  V  N  I    R  E  D

1. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana razvoja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine za 2023. godinu i očitovanje o istom,

2. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu i očitovanje o istom,

3. Razmatranje prijedloga:

a) Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

b) Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

c) I. izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

d) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

e) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2024. godini

f) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

g) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

h) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2024. godini

i) I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu

j) I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na darovanje nekretnine Gradu Ivanić-Gradu i očitovanje o istom,

5. Razno.

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 2831-360.

                                                                                   

    Predsjednica:

                                                                                                                  Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: