01.03.2024.

Danas obilježavamo Međunarodni dan civilne zaštite

U suočavanju s sve učestalijim izazovima ekstremnih vremenskih uvjeta, poput poplava i požara, suradnja između različitih aktera u sustavu civilne zaštite postaje ključna za osiguravanje sigurnosti zajednice. Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada, uz podršku dobrovoljnih vatrogasnih društava, Policijske postaje, Zavoda za hitnu medicinu te komunalnih i državnih poduzeća, čini jezgru sustava civilne zaštite, uvijek predana razvoju i unaprjeđenju sigurnosti građana.

U protekloj godini, izazovima su se uspješno suprotstavljali zahvaljujući sinergiji operativnih snaga i angažmanu građana. Kroz brzu i koordiniranu reakciju, JVP Ivanić-Grada i dobrovoljna vatrogasna društva demonstrirali su svoju predanost zaštiti života i imovine tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Važnost edukacije i osposobljavanja građana također je istaknuta kao ključna u podizanju svijesti o rizicima i pripremi za krizne situacije. Svi sudionici su se pridružili ovom naporu, doprinoseći obukama kako bi se povećala pripravnost zajednice u slučaju izvanrednih situacija.

Ulaganja u infrastrukturu i opremu također su ključna komponenta jačanja sustava civilne zaštite. Nedavno dodijeljena oprema i vozila Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada, predstavljaju značajan korak naprijed u osiguravanju visokih standarda zaštite i reakcije na hitne situacije.

Današnje obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite prilika je za prepoznavanje uloge svih aktera u zajedničkom naporu za osiguranje sigurnosti i dobrobiti građana Ivanić-Grada. Partnerstvo između Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Policijske postaje, Zavoda za hitnu medicinu te komunalnih i državnih poduzeća predstavlja temelj za sigurniju budućnost u eri sve izazovnijih vremenskih uvjeta i prirodnih katastrofa. Ujedinjeni u svom cilju, ovi akteri čine srce i dušu sustava civilne zaštite, uvijek spremni odgovoriti na izazove i unaprijediti sigurnost svoje zajednice.