16.01.2024.

OBAVIJEST o dodjeli sredstava pomoći za sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život nastale uslijed olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine

Ovim putem Vas obavještavamo kako su Gradu Ivanić-Gradu, temeljem Odluke Župana Zagrebačke županije o dodjeli sredstava pomoći za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine (Glasnik Zagrebačke županije, broj 55/23), dodijeljena sredstva pomoći za sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život.

Dodijeljena sredstva pomoći strogo su namjenska te se smiju utrošiti isključivo za sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine, a Grad Ivanić-Grad će ista isplatiti oštećenicima zaključno do 8. prosinca 2024. godine.

Sredstva pomoći oštećenicima će se isplatiti temeljem dostavljenih računa, popratne dokumentacije te dokaza o plaćanju, a ukoliko oštećenik nema račune, a proveo je sanaciju, isplata sredstava neće biti moguća. Za osiguranu imovinu isplata sredstava pomoći isplatit će se ovisno o iznosu isplaćene osigurnine, u visini razlike između iznosa osigurnine i iznosa štete iz Registra šteta, a najviše do iznosa 90%.

Oštećenici koji ostvaruju pravo na isplatu sredstava pomoćiprimit će pisanu obavijest Grada Ivanić-Grada s detaljnim pojašnjenjem na kućnu adresu tijekom mjeseca siječnja 2024. godine.

PREUZMITE DOKUMENTE: