16.02.2024.

SAZIV 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-01/21-01/1

URBROJ: 238-10-03/1-24-27

Ivanić-Grad, 16. veljače 2024.

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021 i 10/2023)

 

S A Z I V A M

27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 23. veljače 2024. godine s početkom u 16,30 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 31. siječnja 2024. godine.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0. Aktualni sat

- Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u prethodnom periodu

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada u 2023. godini

predlagatelj: Savjet mladih Grada Ivanić-Grada

izvjestitelj: Josip Banić, predsjednik Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Šiprak, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

3.  Razno

 

Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na broj telefona +385 (0)1 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21 i 10/23) rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

                                                                                  Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: