28.02.2024.

Pojašnjenje o radovima na održavanju javnih zelenih površina

S obzirom da je reakcija javnosti na održavanje djela javnih zelenih površina (zeleni zaštitni koridor uz Omladinsku ulicu i stambeno zelenilo kod zgrada na adresi Durbovačka ulica kbr. 1 i 3, Omladinska ulica kbr. 24 i 26 te Ul. kralja Tomislava kbr. 38, 40, 42 i 44) zbog nedostataka informacija krenula je u potpuno krivom smjeru imamo potrebu dodatno objasniti situaciju na terenu.

Naime, rušenje breza u zaštitnom zelenom koridoru (zeleni pojas izmjeđu prometnice i pješačke staze) nastavak je radova koji su započeli prošle godine, a odnose se na uklanjanje brezi lošeg zdravstvenog stanja i uspostavu/sadnju novog drvoreda srebrnolisnog javora. Izbor ove vrste temelji se na postojećem dvostranom drvoredu u nastavku (ispred današnjeg Jysk-a) te je definiran u suradnji sa stručnom osobom, krajobraznom arhitekticom Krtak Srnom, mag.ing.prosp.arch.

Nadalje, stabla breza na javnim zelenim površinama koje čine stambeno zelenilo (prostor između ranije navedenih zgrada) iako dobrog zdravstvenog stanja uklanjana su na temelju zahtjeva stanara. S obzirom da kao Grad prepoznajemo ekološku, biološku, ambijentalnu i socijalnu vrijednost urbanog zelenila dat je nalog KCIG da se na spornim zelenim površinama zasade nova stabla (koja su već nabavljena). Na zelenoj površini između parkirališnih mjesta zasaditi će se odrasle sadnice malolisne lipe (vrsta definirana također u suradnji sa stručnom osobom – krajobraznom arhitekticom), dok se na ostalim površinama planira sadnja nekolicine autohtonih i dekorativnih stabala (nabava u procesu).

Grad Ivanić-Grad započeo je i sa izradom zelenog katastra te su dosad kartirana sva stabla na području naselja Ivanić-Grad. U kraćoj prezentaciji od strane stručnog izrađivača Gdi d.o.o. profesor sa Fakulteta šumarstva Daniel Krstonošić, izv. prof. dr. sc. istaknuo je problem vrsti breza i lijeski koji su najjači alergeni te tendenciju micanja ovih stabala iz urbanih sredina (uz obavezno nadomještavanje novim stablima). U našem slučaju breze uz cestu su uklonjene zbog lošeg zdravstvenog stanja, a breze na javnim zelenim površinama između zgrada na temelju zahtjeva stanara. Niti Grad Ivanić-Grad koji izdaje nalog, niti KCIG koji uređuje i održava javne zelene površine ne kreće u micanje postojeće visoke vegetacije bez izražene potrebe, što stručne, što od strane građana. Vjerujemo da je do nesporazuma ovaj put došlo zbog nedostatka komunikacije te ćemo u budućnosti nastojati to poboljšati.