06.02.2024.

OBAVIJEST o izvođenju radova u ulici S. Gregorka koji će privremeno onemogućiti i prolazak u Oborovsku ulicu

Započinje izvođenje radova na komponenti „FEKALNI KOLEKTORI FK1 - FK10 I CRPNE STANICE CS1 I CS2 - VI. ETAPA“ koja se izvodi u sklopu projekta „Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda - Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“.

U srijedu 07.02.2024. će započeti izvođenje radova na crpnoj stanici CS1, tlačnom cjevovodu i spoju na postojeću kanalizaciju u naselju Lonja. Za nastavak izvođenja radova dio Ulice S. Gregorka će privremeno biti zatvoren za sav promet što će posljedično onemogućiti i prolazak svih vozila u Oborovsku ulicu jer će se crpna stanica izvoditi na križanju Oborovske ulice i Ulice S. Gregorka.

Ovim putem obaviještavamo stanare Oborovske ulice i dijela Gregorkove ulice da u periodu izvođenja radova neće biti u mogućnosti vozilima doći do svojih kuća već će biti omogućen samo prolaz za pješake.

Prometni znakovi postaviti će se prema Elaboratu privremene regulacije prometa. Zona obuhvata radova je u duljini od cca. 30 metara te je označena na slici u nastavku.

Planirani početak radova na CS 1 u Ulici Stjepana Gregorka je u srijedu 07.02.2024. dok planirani završetak radova je 29.02.2024.