26.02.2024.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 35/2024 - Održavanje Javne rasvjete (radovi)

Podaci o naručitelju

Naziv: GRAD IVANIĆ - GRAD

Nacionalni reg. broj: 52339045122

Adresa: Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, Hrvatska

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Održavanje javne rasvjete (radovi)

Evidencijski broj nabave: 35/2024

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 165.280,00 EUR

Podaci o provedenom prethodnom savj eto vani u

Datum početka prethodnog savjetovanja: 14.02.2024

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 23.02.2024

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu i prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata.