25.09.2023.

SAZIV 1. sjednice Vijeća za prevenciju Grada Ivanić-Grada

KLASA: 024-05/23-12/14                                                                                     URBROJ: 238-10-02/23-1                                                                                                      Ivanić-Grad, 25. rujna 2023.

Temeljem članka 8. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 08/15)

 

S A Z I V A M

1. SJEDNICU VIJEĆA ZA PREVENCIJU GRADA IVANIĆ-GRADA

 

koja će se održati dana 28. rujna 2023. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 

  1. Razmatranje stanja sigurnosti na području Grada Ivanić-Grada
  2. Razno

 

Mole se članovi Vijeća da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj telefona 01 2831-360.

 

                                                              PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA PREVENCIJU:

                                                          Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: