04.09.2023.

Obavijest građanima vezano za izvođenje radova na izgradnji nove kanalizacijske infrastrukture aglomeracije Ivanić Grad

Obavijest građanima vezano za izvođenje radova na izgradnji nove kanalizacijske infrastrukture aglomeracije Ivanić Grad

U tijeku su radovi na 3 područja:
1. Naselje Lonja, Ulica Stjepana Gregorka i Hercegovačka ulica
2. Jalševec – Zajčićeva, županijska cesta Jalševec - Opatinec - Tarno
3. Ulice Zvonarevo, Kloštranska, Žeravinec

Nakon održanih sastanaka s predstavnicima izvođača radova, Vodoopskrbe i odvodnje zagrebačke županije, koji su ujedno i nositelji projekta, predstavnika gradskih firmi, škole, policijske postaje Ivanić-Grad te predstavnika grada, grad je iznio zahtjeve vezano na nužno funkcioniranje hitnih službi, prijevoza djece u školu, pristupa građana svojim kućama, odvoza otpada te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Naselje Lonja, Ulica Stjepana Gregorka i Hercegovačka ulica

S obzirom na to da se radovi izvode istovremeno u obje ulice, kontinuirano – 24 sata mora biti prohodna jedna ulica, kako bi građani mogli izaći i ući u naselje. Osim navedenog može se koristiti alternativni pravac preko Ulice Ribnjaci koji također mora biti prohodan 24 sata. Izvođač je o svom trošku dužan održavati i nasipavati Ulicu Ribnjaci kamenim materijalom te postaviti prometnu regulaciju sukladno odobrenim prometnim elaboratima od ovlaštene osobe. Radno vrijeme izvođača je od 7-16, a svaki dan nakon izvođenja radova obje ulice moraju biti prohodne za promet.
Prijevoz djece u školu obavljat će se manjim autobusima na način koji će biti objavljen na stranicama škole. Odvoz otpada Ivakop d.o.o. će obavljati rano ujutro do početka radnog vremena izvođača manjim kamionima u danima kao i dosad, prema ustaljenom planu odvoza otpada.

2. Jalševec – Zajčićeva, županijska cesta Jalševec – Opatinec -Tarno

Danas 4. 9. počinju radovi na dionici ceste Jalševec-Opatinec Tarno, koji će se izvoditi tako da se isfreza asfalt na dionici od cca 400 m te će se dnevno polagati, ovisno o dubinama iskopa 20-40 m kanalizacijskih cijevi. S obzirom na to da je cesta uska, nasipavati će se i proširivati bankine te mjestimice zacjevljivati jarci oborinske odvodnje kako bi se proširila cesta u zoni radova te omogućio prolaz vozilima hitnih službi, autobusima za prijevoz djece u školu, kamionima za odvoz otpada.
Sukladno zahtjevu ravnatelja osnovne škole, a iz razloga prijevoza djece u školu u jutarnju smjenu, radno vrijeme izvođača pomaknuto je za pola sata te će trajati od 7:30 do 16:30.
- U zoni radova omogućit će se prolazak autobusa za prijevoz djece u školu prema rasporedu koji je objavljen na stranici OŠ Đure Deželića. Stajališta autobusa ostaju na istim lokacijama te će prijevoz djece biti pod nadzorom PP Ivanić Grad.
Odvoz otpada odvijat će se prema planu odvoza do početka radnog vremena izvođača.
Građanima se preporučuje korištenje obilaznih pravaca preko Obrtničke ulice, koja je u cijelosti asfaltirana pa preko nadvožnjaka Breška Greda ili prometnicom Tarno – Tedrovec koja je osposobljena za promet.

3. Ulice Zvonarevo, Kloštranska, Žeravinec

Radovi se odvijaju sukladno predviđenoj dinamici na način da je omogućen pristup svim kućama.
Predviđen završetak radova na ovom području 1. 11. 2023.

Krajem rujna započeti će radovi na izgradnji kanalizacije u Posavskim Bregima. Građane će se pravovremeno obavještavati o svim bitnim informacijama vezano na područje izvođenja radova, kao i informacije vezano na dinamiku i trajanje radova izgradnje nove kanalizacijske infrastrukture putem web stranica grada, FB grada, radija Ivanić…