18.09.2023.

Grad Ivanić-Grad postaje Otvoreni grad

Uvođenjem nove programske aplikacije, Grad Ivanić-Grad transparentno građanima otvara svoje poslovanje, uvid u proračun i financijske kartice. Otvara se i modul digitalnih obrazaca za jednostavniju predaju zahtjeva i prijava.

Grad Ivanić-Grad je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao Ugovor o sufinanciranju razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (reg.broj 2022/012609) za projekt „Otvoreni Grad Ivanić-Grad“ vrijedan 20.903,84 € (157.500,00 kn). Projekt se sufinancira s 40% opravdanih troškova tj. sa 8.364,54 € (63.000,00 kn), sukladno uvjetima iz Javnog poziva.

Cilj projekta je izrada web platforme s aplikacijom „Otvoreni Grad Ivanić-Grad“ izrađena u suradnji s u tvrtkom Libusoft Cicom d.o.o. Riječ je o jedinstvenom informatičkom rješenju kojim se građanima putem elektroničkih usluga omogućuje uvid u funkcioniranje Grada. Na jednom mjestu građani Ivanić-Grada će se moći informirati i/ili komunicirati s gradskim službama.

„Idemo u korak sa digitalizacijom i ostalim hrvatskim gradovima koji su već otvorili svoje poslovanje javnosti. Digitalizacija je budućnost, a svaki korak prema olakšavanju poslovanja, smanjivanju vremena čekanja i obavljanja gradskih usluga ubrzava i olakšava procese građana. Koristeći ovu platformu postajemo potpuno transparentan grad, a sugrađanima omogućavamo direktnu uključenost u gradske procese i donošenje odluka“, izjavio je gradonačelnik Javor Bojan Leš.

Platforma je moderno informativno rješenje te je jednostavna za korištenje i pretraživanje. Aplikacija se sastoji od četiri modula:

 

  • iTransparentnost je modul koji omogućava građanima uvid u isplate iz Proračuna Grada Ivanić-Grada. Za dobivanje informacija o isplatama iz proračuna dovoljno je u tražilicu iTransparentnost upisati podatak o nazivu primatelja ili OIB nakon čega se prikazuju podaci o isplatama od 01. siječnja 2022. godine. U aplikaciji je za svaku isplatu moguće vidjeti koji je subjekt primatelj, kada je isplata izvršena, što joj je temelj, koliki je iznos isplaćen, koje aktivnosti se tiče ta isplata i koja joj je svrha prema proračunskom planu.

  • iProračun je modul za prezentaciju podataka koje građanima pruža transparentan uvid u upravljanje gradskim proračunom. Građanima pruža uvid u proračun Grada Ivanić-Grada i sve njegove stavke i detalje. Podaci su prezentirani na vizualno privlačan način.

  • Financijske kartice je modul koji građanima omogućava uvid u obveze, nezatvorene uplate, storna, odobrenja, tj. cjelovitu financijsku sliku između Grada Ivanić-Grada i njegovih proračunskih korisnika s jedne strane i građana s druge strane. Osim uvida omogućeno je plaćanje iz udobnosti vlastitog doma putem 2D barkoda i Internet bankarstva. Za korištenje modula obavezna je prethodna autentifikacija putem sustava NIAS.

  • Digitalni obrasci je modul koji omogućava predaju digitalnih obrazaca prema Gradu Ivanić-Gradu. Trenutno su aktivna tri obrasca: Prijava oštećenja komunalne infrastrukture, Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za dostavu ili ispravak informacije. Za korištenje modula obavezna je prethodna autentifikacija putem sustava NIAS.

 

Web platforma se nalazi na linku https://ivanicgrad.otvorenigrad.hr/

Untitled -1