27.11.2023.

Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu - V. Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA Ivanić-Grada

PREUZMITE DOKUMENTE: