22.05.2023.

Sanacija prometnice i nogostupa Kolodvorska ulica i ulica Franje Jurinca

Danas započinju radovi na sanaciji prometnice i nogostupa u dijelu Kolodvorske ulice od Vulinčeve prema ulici Franje Jurinca, ulica Franje Jurinca do državne ceste D43 i odvojak prema Konzumu.

U planu je frezanje postojećeg asfalta i izrada novog završnog sloja sa korekcijom slivnika.

Planirani završetak radova je 1.7.2023. godine.

U navedenom periodu promet će biti otežan, a prometovati će se jednim voznim trakom.