15.05.2023.

OBAVIJEST o izradi VII. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

KLASA: 350-01/22-06/2

URBROJ: 238-10-04-01/3-23-15

Ivanić-Grad, 15. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu,  objavljuje

OBAVIJEST

o izradi VII. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

 

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na 19. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2023. godine donijelo Odluku o izradi VII. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški (u daljnjem tekstu Plan), s obuhvatom u površini od oko 575,60 ha (Službeni glasnik, broj 05/23 od 11. svibnja 2023. godine).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu.

Detaljne informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na adresi: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, kao i na telefon 01/2831-360.

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

PREUZMITE DOKUMENTE: