05.06.2023.

Odluka o prijedlogu dodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Ivanić-Grada u 2023. godini

Temeljem članka 16.Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu, nakon provedenog postupka, 5.6.2023.godine donesena je Odluka o prijedlogu dodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Ivanić-Grada u 2023. godini temeljem Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu.

PREUZMITE DOKUMENTE: