19.06.2023.

11 ivanićgradskih institucija uskoro će dobiti fotonaponske elektrane Grad Ivanić-Grad kreće u energetsku tranziciju

Grad Ivanić-Grad i tvrtka Duplico d.o.o. početkom lipnja potpisale su Ugovor o izvođenju radova postavljanja fotonaponskih elektrana na javnim objektima kroz projekt „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“.

Grad Ivanić-Grad proveo je postupak javne nabave za projekt „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“ kojim je previđena izgradnja fotonaponskih elektrana u sklopu građevina javne namjene. Sustav solarne elektrane se sastoji od stringova solarnih panela montiranih na krovu objekta i uređaja za pretvorbu istosmjerne u izmjeničnu električnu energiju, odnosno invertera te prateće zaštitne opreme i vodiča. Sustav fotonaponske elektrane sastoji se od fotonaponskih panela raspoređenih na 1 inverter. Nakon provedbe postupka, tvrtka Duplico d.o.o. odabrana je kao najpovoljnija za izvođenje radova s ponuđenom cijenom od 156.050,31 €, te je s njom sklopljen Ugovor o izvođenju radova. Radovi se moraju izvesti u roku od 240 dana tj. završetak radova i puštanje u pogon je predviđen za kraj siječnja 2024 godine. Ugradnja fotonaponskih elektrane obuhvaća električnu instalaciju fotonaponskih elektrana i sustav uzemljenja i izjednačenja potencijala solarne elektrane.

Objekti na kojima je planirana instalacija integriranih fotonaponskih elektrana su: Društveni dom Posavski Bregi sa snagom od 6,75 kWp, Dječji vrtić Livada sa snagom od 42,30 kWp, Dječji vrtić Suncokret sa snagom od 24,75 kWp, Dječji vrtić Tratinčica sa snagom od 12,60 kWp, Dječji vrtić Vjeverica sa snagom od 6,30 kWp, zgrada Komunalnog centra d.o.o. i Javne vatrogasne postrojbe sa snagom od 25,20 kWp, Kuglana (SP Zelenjak) sa snagom od 7,20 kWp, Poduzetnički inkubator sa snagom od 14,40 kWp, Spomen dom A. Vulinec sa snagom od  13,05 kWP te Svlačionice na SP Zelenjak sa snagom od 4,05 kWp. Sveukupno će Grad dobiti instalirane snage od solarnih elektrana 156,60 kWp za godišnji utrošak električne energije od 281,533 kWh/a.

Unatoč bogatom potencijalu solarne energije u našoj zemlji, u ukupnom energetskom miksu Hrvatske tek je oko 0,5 % električne energije iz Sunca. Projekt „Dobra energija – SEET“ stavlja potencijal solarne energije na području Hrvatske u službu održivog razvoja hrvatskih gradova i lokalnih zajednica. Projektom ćemo povećati proizvodnju energije iz Sunca kroz 22 solarne elektrane na javnim zgradama te razviti kapacitete građana i lokalnih zajednica za nova ulaganja u solarnu energiju. Povećat će se ekonomičnost i pojednostaviti proces ulaganja u sunčane elektrane na javnim objektima diljem Hrvatske u budućnosti uz pomoć preporuka za optimizaciju ulaganja koje će proizaći iz iskustva realizacije elektrana predviđenih projektom. Građani će biti osnaženi aktivnije sudjelovati u tranziciji na obnovljivu energiju putem informativnih aktivnosti o solarnoj energiji za kućanstva u gradovima partnerima projekta. Povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora čini vrijednu investiciju u poboljšanje kvalitete života i održivi razvoj hrvatskih gradova i lokalnih zajednica. Ono će ih ujedno učiniti energetski neovisnijima, a time i otpornijima na društvene i okolišne promjene i krize.

Projekt „Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju“, referentni broj 31 je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu 3.000.000,00 EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“.  Financijski mehanizam EGP-a i Norveški financijski mehanizam pridonose smanjenju socijalnih i ekonomskih razlika unutar Europe te jačaju bilateralnu suradnju između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Republike Hrvatske.

 

Više o grantovima možete pronaći na web stranici EEA and Norway Grants www.eeagrants.hr

Više o projektu pronađite na https://dobraenergijaseet.hr/

 

 

 

Sadržaj ove objave je izrađen uz financijsku potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nositelja projekta Grada Ivanić-Grada  te Projektnih partnera Istarske županije i Istarske regionalne energetske agencije  i EFLA Consulting Engineers i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu