11.07.2023.

SAZIV 21. sjednice gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-01/21-01/1

URBROJ: 238-10-03/1-23-21

Ivanić-Grad, 11. srpnja 2023.

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021)

 

S A Z I V A M

21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA 

 

Sjednica će se održati dana 17. srpnja 2023. godine s početkom u 16,30 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 01. lipnja 2023. godine.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat
-      Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u prethodnom periodu

1.    Razmatranje prijedloga i donošenje:
 
a) Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu
 
b) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 
2.    Razno


Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na broj telefona +385 (0)1 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21) rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                         Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: