19.07.2023.

[VIDEO] Otvaranje 36,4 mil.€ vrijednih radova na sustavu odvodnje otpadnih voda Ivanić-Grada

EU projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ vrijedan je 47,5 mil.eura od čega su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU 25 mil.eura.

Projekt se sastoji od tri investicijske mjere: rekonstrukcija, sanacija i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje, izgradnja sustava odvodnje i nadogradnja sustava pročišćavanja otpadnih voda.

„Svaki EU projekt zahtjeva 5 do 7 godina pripreme da bi fizički došli do ove faze danas, a to je samo izvođenje radova. Sam projekt obuhvaća izgradnju oko 70 km nove kanalizacijske mreže, oko 5 km rekonstrukcije i sanacije. Da bi to još bolje predočili, danas na području Ivanić Grada upravljamo sa 66 km kanalizacijske mreže i na području općine Kloštar sa 15 km kanalizacijske mreže. Ako sada dobivamo 70 km nove mreže, onda vam je jasno o kojoj se to veličini projekta radi.“- istaknuo je Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.

„Presretan sam što mogu svjedočiti početku ovih radova. Ovo su radovi koji su dugo obećavani građanima našeg grada i stvarno mi je zadovoljstvo da upravo u naselju Lonja koja je jedna od najvećih naselja Grada, a nema riješen kanalizacijski sustav, dobiva ovako nešto veliko.“- poručio je Javor Bojan Leš, gradonačelnik Grada Ivanić- Grada.

Projekt uključuje ulaganja u sustav odvodnje otpadnih voda na području Grada Ivanić-Grad i dijela Općine Kloštar Ivanić. Projektom se planira izgradnja razdjelnog sustava javne odvodnje u naseljima Caginec, Deanovec, Derežani, Donji Šarampov, Graberje Ivanićko (dio naselja), Ivanić-Grad (dijelovi bez izgrađenog kanalizacijskog sustava), Jelševac Breški, Lepšić, Opatinec, Posavski Bregi, Prkos Ivanićki, Šumećani, Tarno, Kloštar Ivanić i Sobočani.

„Građani će itekako osjetiti korist ovih projekata. Naime, u ovom trenutku imamo nekih 10 000 priključenih na sustav odvodnje s neodgovarajućim sustavom pročišćavanja. To će se dići na gotovo 17 000 građana ovog područja. S nekih 55% priključenosti, doći ćemo do 95%. Možemo reći da je ovo područje tako dobro isprojektirano i da će ovdje biti standard 21. st.“- rekao je Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda.

Radovi će uključivati rekonstrukciju, sanaciju i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje (izgradnja 3 kišna preljeva, izgradnja 4 retencijska bazena, rekonstrukcija 2.884 m kolektora i sanacija CIPP („Cure In Place Pipe“) metodom 2.475 m kolektora i 59 okana) te radove na izgradnji novog sustava odvodnje (izgradnja 66.216 m gravitacijskih kolektora, izgradnja 4.803 m tlačnih kolektora, izgradnja 19 crpnih stanica i izgradnja 1.769 priprema za kućne priključke).

„10 godina smo u Europskoj uniji i nadam se da svi vide što to članstvo znači. Jer svi ovakvi radovi sigurno ne bi bili realizirani da nisu sufinancirani sredstvima iz EU. Ali, nemojmo zaboraviti, za ovakve projekt su zaslužne i firme i izvođači radova.“- rekao je Damir Tomljenović, zamjenik župana Zagrebačke županije.

„Ovaj projekt je jedan od 60 projekata koje financiramo iz Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014.-2020. Moram reći da od ukupno 7 projekata koji su aktivni, čak 4 su pod ingerencijom Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije. I to pokazuje velik uspjeh ovih ljudi.“- rekla je Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora.

Uz ove radove, rekonstrukciju i sanaciju, konačno, zadovoljavanje potrebnog stupnja pročišćavanja otpadnih voda postići će se izgradnjom UPOV-a III. stupnja pročišćavanja i odgovarajućeg kapaciteta.