07.07.2023.

OBAVIJEST o produljenju roka za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Odbor za izbor i imenovanja je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2023. godine donio Zaključak (KLASA: 021-05/21-02/3, URBROJ: 238-10-03-01/2-23-49) o produljenju roka za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 90 dana od dana isteka roka za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada utvrđenog Zaključkom o produljenju roka za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (KLASA: 021-05/21-02/3, URBROJ: 238-10-03-01/2-23-46) objavljenim na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ivanić-Grada dana 24. svibnja 2023. godine.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada produljuje se do 2. listopada 2023. godine.  

PREUZMITE DOKUMENTE: