10.07.2023.

Grad Ivanić-Grad ulaže u obrazovanje – školarci dobivaju godišnji „džeparac“ i sufinanciranje obrazovnog materijala

Grad Ivanić-Grad je u proračunu za ovu godinu osigurao sredstva za sufinanciranje nabave obrazovnih materijala te za isplatu novčane pomoći za poboljšanje kvalitete života djece školske dobi.

„Radi se o ukupno 93.000,00 € za obje mjere; 13.300,00 € za obrazovne materijale i 80.000,00 € za pomoć. Ulaganja u obrazovanje strateški su okvir našeg razvoja. Uz kapitalne investicijske projekte izgradnje vrtića i sportske dvorane, nastojimo rasteretiti roditelje pri nabavi školske opreme i olakšati pripreme za početak nove školske godine. Iako iznos pomoći nije velik, sigurno će razveseliti naše školarce koji se i na ovaj način potiču na odgovorno  ponašanje i stvaranje dobrih navika“, ističe gradonačelnik Javor Bojan Leš.

Obrazovni materijali financiraju se za 1.116 učenika upisane u prvi do osmog razreda osnovnih škola na području Grada i to sa iznosom od 11,90 eura po učeniku. Sufinancira se nabava drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice, nastavni i radni listići, slovarice, pisanke, vježbenice, zbirke zadataka, likovne mape i dr.) za učenike prvih do osmih razreda, upisanih u osnovne škole na području Grada Ivanić-Grada u školskoj godini 2023./2024. Nabavu drugih obrazovnih materijala provodit će škole prema školskom kurikulumu o čemu će informacije biti objavljene na njihovim web stranicama.

U cilju poboljšanja kvalitete života djece školske dobi, Grad će isplaćivati novčanu pomoć – mali „džeparac“ u iznosu od 50 € po djetetu, polazniku osnovne i srednje škole, u dobi od 6. do 18. godine života te mlađi punoljetnici do kraja 18. godine života, koji imaju prijavljeno prebivalište na području Ivanić-Grada najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za isplatu. Zahtjev za isplatu može se podnijeti od 1. rujna do 15. prosinca 2023. godine.

 

____________________________________________________________________

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA 

Grad Ivanić-Grad u proračunu za 2023. godinu osigurava sredstva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice, nastavni i radni listići, slovarice, pisanke, vježbenice, zbirke zadataka, likovne mape i dr.) za učenike prvih do osmih razreda, upisanih u osnovne škole na području Grada Ivanić-Grada u školskoj godini 2023./2024.

Nabavu drugih obrazovnih materijala provodit će škole prema školskom kurikulumu.

Popis drugih obrazovnih materijala, nabavu kojih će Grad Ivanić-Grad u školskoj godini 2023./2024. financirati za ukupno 1116 učenika upisanih u prve do osme razrede osnovnih škola na području Grada Ivanić-Grada, i to sa iznosom od 11,90 eura po učeniku, škole će objaviti na mrežnim stranicama:

Osnovna škola Đure Deželića, http://os-gjdezelica-ivanicgrad.skole.hr

Osnovna škola Stjepana Basaričeka, http://os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr

Osnovna škola Posavski Bregi, http://www.os-posavski-bregi.skole.hr

Osnovna škola Josipa Badalića, http://os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grad Ivanić-Grad će u 2023. godini isplaćivati novčanu pomoć za poboljšanje kvalitete života djece školske dobi u iznosu od 50,00 eura po djetetu.

Korisnici prava na novčanu pomoć su djeca, polaznici osnovne i srednje škole u dobi od 6. godine života do 18. godine života te mlađi punoljetnici do kraja 18. godine života, koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Ivanić-Grada najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za isplatu.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za potrebe djece školske dobi starosti od 6. do 18. godine života pokreće njegov roditelj/skrbnik/udomitelj, a za potrebe mlađeg punoljetnika starog 18 godina mlađi punoljetnik, podnošenjem zahtjeva za isplatu novčane pomoći Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, u pisanom obliku osobno u pisarnici Grada Ivanić-Grada, putem pošte na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad ili elektroničkim putem na e-mail adresu: urudzbeni@ivanic-grad.hr.

Zahtjev za isplatu novčane pomoći može se podnijeti od 1. rujna 2023. do 15. prosinca 2023. godine.

 

Zahtjevu se obvezno prilažu sljedeći dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na novčanu pomoć:

  1. preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu podnositelja zahtjeva
  2. preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu djeteta iz koje je vidljivo da dijete ima prebivalište na području Grada Ivanić-Grada najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva
  3. potvrda o upisu djeteta u školsku godinu 2023./2024.

 

Obrazac zahtjeva za isplatu novčane pomoći može se preuzeti ovdje.

PREUZMITE DOKUMENTE: