12.01.2023.

Radovi u dvorani Žeravinec na rekonstrukciji sportskog poda su u punom jeku

Radovi u dvorani Žeravinec na rekonstrukciji sportskog poda su u punom jeku, postojeći sportski pod dvorane je uklonjen, a trenutno je u izradi nova konstrukcija sportskog poda sa novom zvučnom izolacijom poda.

Nakon izrade konstrukcije postaviti će se masiv parket koji će se zatim brusiti i lakirati, a za postojeće teleskopske tribine je u planu servis prije ponovne postave na sportski pod.

Po završetku radova dvorana Žeravinec će imati u potpunosti novih 1340 m2 sportskog poda, a završetak radova se planira početkom veljače 2023. godine.

Trenutno je u pripremi dokumentacija koja će biti podloga za prijavu na buduće natječaje za bespovratna sredstva za uvođenje sustava energetske učinkovitosti, a koja predviđa ugradnju fotonaponske elektrane na krovu dvorane, zamjenu postojećih i ugradnja novih energetski učinkovitih rasvjetnih tijela, povećanje učinkovitosti sustava grijanja te uvođenje sustava hlađenja te uvođenje solarnog sustava zagrijavanja sanitarne vode.