18.01.2023.

POZIV - Edukativna radionica vezanu uz raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

Grad Ivanić-Grad organizira edukativnu radionicu vezanu uz raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada, objavljenog dana 16.01.2023. godine na službenim web stranicama Grada u trajanju 30 dana od dana objave.

Grad Ivanić-Grad organizira radionicu kako bi ponuditeljima olakšali prijavu na javni natječaj za zakup državnog-poljoprivrednog zemljišta, obzirom na nove izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje su stupile na snagu u svibnju 2022. godine. a kojima je izmijenjen način izbora najpovoljnije ponude na natječaju kao i dokumentacija koja se dostavlja uz ponudu na natječaj.

Edukativna radionica održati će se 23. siječnja 2023. godine (ponedjeljak) u 12 sati u prostorijama Spomen doma Alojza Vulinca, Beliceva 1.

Molimo sve zainteresirane osobe da se odazovu na edukativnu radionicu.