01.12.2023.

PRETHODNO SAVJETOVANJE - Nabava radova na dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Sunce, Graberje Ivanićko

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Sunce, Graberje Ivanićko.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora  stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će zaključno do 11. prosinca 2023.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave  https://eojn.nn.hr/    

Po isteku navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na internetskim stranicama  https://eojn.nn.hr/  i na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada  www.ivanic-grad.hr .

 

Prilog:    -  Nacrt dokumentacije o nabavi 

              -  Nacrt  troškovnika

             

PREUZMITE DOKUMENTE: