19.12.2023.

IZVJEŠĆE o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

Preuzmite dokument u nastavku...

PREUZMITE DOKUMENTE: