11.08.2023.

Program društveno poticane stanogradnje - Konačna dodatna lista reda prvenstva

Temeljem članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 04/21) članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21 i 04/22), na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 07. kolovoza 2023. godine donio je: O D L U K U o Konačnoj dodatnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada.

„Konačna dodatna lista reda prvenstva“ nastavak je „Konačne liste reda prvenstva“ te će se temeljem njih pristupiti izradi „Projektnog zadatka“

 

Za sve ostale informacije možete se obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada ili na telefon broj: 01 2831 371.

PREUZMITE DOKUMENTE: