22.08.2023.

Podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

Obavještavamo vas da je do 31. kolovoza 2023. godine otvoreno podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje sukladno

Pravilniku o provedbi Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje („Narodne novine“, broj 91/23).

 

Mjere u okviru Programa u sektoru stočarstva:

Mjera 1. Potpora sektoru govedarstva

- Podmjera 1.1. Potpora uzgajivačima krava u proizvodnji mlijeka

- Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima krava u sustavu krava-tele

- Podmjera 1.3. Potpora proizvođačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

- Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

- Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva

- Podmjera 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi

- Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju jaja

Mjera 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 5. Potpora sektoru konjogojstva

Mjera 6. Potpora sektoru pčelarstva

 

Mjere u okviru Programa u sektoru biljne proizvodnje:

Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja

Mjera 8. Potpora za proizvodnju šećerne repe

Mjera 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća

 

Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Iznimno podnositelji zahtjeva Mjere 6., a koji nemaju pristup AGRONET-u podnose Zahtjev na obrascu ,,Zahtjev za potporu za Mjeru 6".

 

Uz Zahtjev podnositelj je obvezan priložiti:

- popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

- popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima)

Obrasci iz priloga ove obavijesti su objavljeni na službenim mrežnim stranicama Agencije  www.apprrr.hr . (ovdje)

 

Uz Zahtjev potrebno je u slučaju dokazivanja prihvatljivosti grla tovnih svinja koja su isporučena u izvoz priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju za izvoz svinja. Prihvatljivi dokaz je Međunarodni tovarni list (CMR) na kojem je jasno naznačen broj izvezenih grla te težina istih iz koje se može utvrditi da pripadaju u kategoriju tovnih svinja.

Uz Zahtjev potrebno je u slučaju dokazivanja prihvatljivosti grla peradi koja su isporučena u izvoz priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju za izvoz peradi. Prihvatljivi dokaz je Međunarodni tovarni listu koji sadrži podatke o datumu i mjestu isporuke i Veterinarskom certifikatu za izvoz ili Svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje za iznos iz kojeg je vidljiv broj kljunova i mjesto utovara kljunova proslijeđenih u izvoz/iznos na klanje u razdoblju od 1.4.2022. do 1.4.2023. godine.

Uz Zahtjev potrebno je u slučaju dokazivanja prihvatljivosti kljunova kokoši nesilica priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju o provedenom cijepljenju kokoši nesilica protiv Newcastle bolesti u 2022. godini. Prihvatljivi dokaz iz stavka 10. ovog članka je Potvrda ovlaštene veterinarske organizacije ili registrirane veterinarske službe o provedenoj vakcinacija protiv Newcastle bolesti peradi u 2022 godini ili račun o provedenoj vakcinaciji protiv Newcastle bolesti u 2022. godini.

 

Po popunjavanju Zahtjeva podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev i svu prateću dokumentaciju na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

Obavezno s naznakom:

,,Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima biljne i stočarske proizvodnje“.

 

 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

PREUZMITE DOKUMENTE: