03.04.2023.

ODLUKA o Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada

Temeljem članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 04/21) članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21 i 04/22), nakon donošenja Odluke po prigovoru, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 21. ožujka 2023. godine donio je: O D L U K U o Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada.

Grad Ivanić-Grad objaviti će i DODATNI JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Nakon provedenog DODATNI JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje i utvrđivanja Liste reda prvenstva formirat će se Konačna lista temeljem koje će se pristupiti izradi „Projektnog zadatka“.

Za sve ostale informacije možete se obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada ili na telefon broj: 01 2831 371.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: