22.09.2022.

Započela je cjelovita statička obnova zgrade stare škole u Dubrovčaku Lijevom

Jedna od prepoznatljivih zgrada u našem gradu nalazi se Dubrovčaku Lijevom, radi se o zgradi stare škole koja je ujedno i zaštićeno kulturno dobro.

Nakon što je godinama propadala, prije dvije godine napravljena je rekonstrukcija krovišta, gdje se spriječilo daljnje propadanje i prokišnjavanje unutarnjeg dijela zgrade.

Nažalost, uslijed potresa došlo je i do oštećenja nosivih dijelova konstrukcije što je zahtijevalo hitnu sanaciju te su u suradnji s Muzejom Ivanić-Grada zatražena sredstva za obnovu od strane Ministarstva kulture, a koja su naknadno i odobrena u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije.

Odobrena bespovratna financijska sredstva koriste se za kompletnu statičku sanaciju objekta, što uključuje nosive zidove, stropove, podove, temelje, a u sklopu ovih radova urediti će se etaža I. kata.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.759.770,27 kn, koja je u cijelosti financirana od strane navedenog fonda.

U tijeku je priprema nabave za radove uređenja prizemlja, za što su osigurana sredstva Zagrebačke županije u iznosu 4.064.382,41 kn, dok je u završnoj fazi predviđena izrada projektne dokumentacije pročelja, čime će Dubrovčak Lijevi dobiti nove prostore za kulturno-društvene djelatnosti, a naš grad prepoznatljiv spomenik kulture.