22.09.2022.

SAZIV 10. sjednice Odbora za statut i poslovnik

KLASA: 021-05/21-02/2

URBROJ: 238-10-03-01/2-22-65

Ivanić-Grad, 22. rujna 2022.

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/2021 i 04/2022) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

10. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

koja će se održati dana 26. rujna 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

               

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti Komunalnom centru Ivanić-Grad d.o.o. na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova i očitovanje o istom,

2.    Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine i očitovanje o istom,

3.    Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada i očitovanje o istom,

4.    Razmatranje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Ivanić-Grada k.č.br. 3343/69 k.o. Ivanić Grad i očitovanje o istom,

5.    Razno.

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  2831-360.

 

                                                                                                 Predsjednik Odbora:

                                                                                Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: