30.09.2022.

“Dobra energija” osigurat će 1 MW novih solarnih elektrana

Na konferenciji za medije u Poreču koja je održana 26. rujna 2022. najavljen je početak provedbe projekta “Dobra energija - Solarna energija za energetsku tranziciju'' koji će do proljeća 2024. osigurati ugradnju 1 MW solarnih elektrana na javne objekte na području Istarske županije, Poreča, Pule, Cresa, Čakovca, Zaprešića i Ivanić-Grada. Projekt ukupne vrijednosti 1,4 milijuna EUR je odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ostvario pravo na 85% financiranja (1,1 milijun EUR) putem bespovratnih sredstava u sklopu programa “Energija i klimatske promjene'' Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. Nositelj projekta je Istarska županija, a partnere čine Grad Poreč, Grad Pula, Grad Cres, Grad Čakovec, Grad Zaprešić, Grad Ivanić-Grad, Istarska regionalna energetska agencija (IRENA), Zelena energetska zadruga (ZEZ) te dva bilateralna partnera iz Norveške, Greenstaat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway.

Projekt “Dobra energija - Solarna energija za energetsku tranziciju” je usmjeren na povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, čime doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za RH, kao i plana Europske unije za zelenu tranziciju Spremni za 55 %.

Projekt uključuje realizaciju 22 integrirane solarne elektrane ukupne snage 1 MW na javne objekte na području županije i gradova partnera projekta, što će uključivati portfelj različitih projekata, ovisno o tipu, potrebama i lokaciji pojedinog objekta. Raznovrsnost portfelja projekata iskoristit će za definiranje preporuka za optimizaciju ulaganja u sunčane elektrane u Hrvatskoj, čime će projekt pomoći ekonomičnosti i pojednostavljenju procesa ulaganja u sunčane elektrane na javnim objektima diljem zemlje u budućnosti.

Novi sunčani kapaciteti na području županije i gradova partnera projekta bit će i u službi aktivnijeg uključivanja građana u tranziciju na obnovljivu energiju. U sklopu javnih objekata s novougrađenim solarnim elektranama, građane će se informirati o ulaganju u solarne elektrane za kućanstva, čime se očekuje potaknuti dodatna ulaganja u solarnu energiju. Dodatno, kako bi se osigurali potrebni resursi za realizaciju novih solarnih kapaciteta u budućnosti, projekt osigurava i program neformalnog obrazovanja za instalatere solarnih elektrana.

Suradnja s dva bilateralna partnera iz Norveške na ovom projektu omogućava razmjenu iskustva između donatora i Hrvatske za maksimiziranje korištenja solarnog potencijala na području naše zemlje.

Grad Ivanić-Grad je u okviru ovog projekta ostvario sufinanciranje za postavljanje fotonaponskih elektrana na devet objekata (četiri dječja vrtića, zgrada Komunalnog centra i Javne vatrogasne postrojbe, Spomen dom Alojz Vulinec, Poduzetnički inkubator, kuglana i svlačionice na SP Zelenjak te Društveni dom Posavski Bregi) ukupne instalirane snage 148 kWp. Trošak instalacije elektrana procijenjen je na 1.8 milijuna kuna, a ostvarena potpora iznosi 1.1 milijun kuna čime sufinanciranje doseže gotovo 60% ukupne vrijednosti projekta.

Projekt “Dobra energija - Solarna energija za energetsku tranziciju”

KLJUČNE INFORMACIJE

Cilj projekta: Povećanje kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Razdoblje provedbe: svibanj 2022. - travanj 2024.

Nositelj projekta: Istarska županija

Partneri projekta: Grad Poreč, Grad Pula, Grad Zaprešić, Grad Cres, Grad Čakovec, Grad Ivanić-Grad, Istarska regionalna energetska agencija (IRENA), Zelena energetska zadruga (ZEZ), Greenstaat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway

Ukupna vrijednost projekta: 1,4 milijuna EUR

Projekt “Dobra energija - Solarna energija za energetsku tranziciju” financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. u iznosu 85 % (1,1 milijun EUR) bespovratnih sredstava.