17.11.2022.

SAZIV 11. sjednice Odbora za statut i poslovnik

KLASA: 021-05/21-02/2

URBROJ: 238-10-03-01/2-22-70

Ivanić-Grad, 17. studenoga 2022.

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/2021 i 04/2022) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

11. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

koja će se održati dana 21. studenoga 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći                             

D  N  E  V  N  I    R  E  D

1.    Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju:

a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
i očitovanje o istom,

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad i očitovanje o istom,

3.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad i očitovanje o istom,

4.    Razmatranje prijedloga Odluke o pripajanju trgovačkog društva Poduzetnički centar Ivanić-Grad d.o.o. trgovačkom društvu Razvojna agencija IGRA d.o.o. i očitovanje o istom,

5.    Razno.

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  2831-360.

 

                                                                                                  Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: