25.07.2022.

IZVJEŠĆE o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjene i dopune Urbanističkog Plana Uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada

PREUZMITE DOKUMENTE: