01.12.2022.

SAZIV 13. sjednice gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-01/21-01/1

URBROJ: 238-10-03/1-22-13

Ivanić-Grad, 01. prosinca 2022.

 

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021)

S A Z I V A M

13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

Sjednica će se održati dana 07. prosinca 2022. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 22. studenoga 2022. godine.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat
 
1.    Razmatranje Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada te Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Roda za pedagošku godinu 2021./2022 i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Maja Rodić Škondro, ravnateljica Dječjeg vrtića Roda
 
2.    Razmatranje Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada te Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Ivanić Grad za pedagošku godinu 2021./2022. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Marina Čalušić, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivanić Grad
 
3.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestitelj: Dario Kezerić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada
 
4.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić Grada za 2021. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestitelj: Davor Banči, tajnik Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada 
 
5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Marina Šiprak, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Marina Šiprak, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu ulaganja i prava vlasništva nad nefinancijskom proizvedenom dugotrajnom imovinom Dječjem vrtiću Ivanić Grad
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 
8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada na ulaganje u poslovni prostor društvenog doma Preko na otoku Ugljanu temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora
 
predlagatelj: gradonačelnik
izvjestitelj: Dario Kezerić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada
 
9.    Razno
 
Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
 
Svoj eventualni izostanak može opravdati na broj telefona +385 (0)1 2831-360.
 
 
Javnost rada Gradskog vijeća:

 

Temeljem članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/21) rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                     Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: