01.04.2022.

OBAVIJEST o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu,  objavljuje

 

OBAVIJEST

o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

 

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na 8. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o izradi  V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 3/22).

Nositelj izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada je Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu.

Detaljne informacije o tijeku izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada mogu se dobiti u Gradu Ivanić-Gradu, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na adresi: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, kao i na telefon 01/2831-360.

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

PREUZMITE DOKUMENTE: