01.04.2022.

OBAVIJEST o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-9 za područje Graberje Ivanićko

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu,  objavljuje

 

OBAVIJEST

o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-9 za područje Graberje Ivanićko

 

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na 8. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o izradi  Urbanističkog plana uređenja UPU-9 za područje Graberje Ivanićko, s obuhvatom u površini od oko 3,48 ha (Službeni glasnik, broj 3/22).

Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja UPU-9 za područje Graberje Ivanićko je Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu.

 

Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja UPU-9 za područje Graberje Ivanićko mogu se dobiti u Gradu Ivanić-Gradu, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na adresi: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, kao i na telefon 01/2831-360.

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

PREUZMITE DOKUMENTE: