01.04.2022.

OBAVIJEST o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjenena području Ivanić-Grada

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu,  objavljuje

 

OBAVIJEST

o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjenena području Ivanić-Grada

 

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na 8. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 3/22).

Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je donijelo na 36. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. godine (Službeni glasnik, broj 2/21).

Odlukom o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada mijenja se obuhvat izmjene i dopune predmetnog plana.

Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada je Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu.

Detaljne informacije o tijeku izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada mogu se dobiti u Gradu Ivanić-Gradu, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na adresi: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, kao i na telefon 01/2831-360.

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

PREUZMITE DOKUMENTE: