03.09.2021.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto: 2.1.2. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto: 2.1.2. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje, objavljenog u Narodnim novinama, broj 80/2021 od 14.07.2021. godine, putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada i na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, objavljuje

 

P O Z I V 

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto: 2.1.2. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje

 

I.          Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam službenika u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za radno mjesto:

2.1.2. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje kako slijedi:

1. IVAN PAVIČIĆ,

2. MAURO SIROTNJAK.

 

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se 10. rujna 2021. (petak) u 9:00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska potrebno je javiti se na portu.

 

II. Kandidati koji pristupe testiranju, obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

 

III. Pisano testiranje trajat će 30 minuta.

 

IV. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanome testiranju, povukao prijavu na natječaj.

 

V. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

 

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnoga broja bodova na pisanome testiranju, i to isti dan od 09:30 sati.

 

VI. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

a)        Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

b)        Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i

c)         Statut Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21).

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

Milivoj Maršić, dipl. oec.

PREUZMITE DOKUMENTE: